top of page

REFERENCE

Teva Image_Tablet.jpg

"Kombinace zkušenosti, příhodné lokality
a komplexnosti služeb nám zajistila výraznou konkurenční výhodu."

"V oblasti skladování obalového materiálu a dílčích produktů souvisejícího s naší výrobou léčiv a produktů pro odvětví zdravotní péče a farmaceutického průmyslu jsme úzce spolupracovali se společností TQM - holding s.r.o., a to více než 5 let.

Náš interní proces logistiky byl touto spoluprací efektivnější, zásadně se nám zlepšilo interní plánování zásob, zkrátily se dodací lhůty do našich závodů, snížila se chybovost při vychystávání zboží. Současně jsme

u jednoho dodavatele měli nasmlouvanou i přepravu

v jakémkoliv režimu a objemu, což výrazně zrychlilo

a zefektivnilo distribuční proces napříč společností.

 

Měli jsme jistotu stabilního partnera, a to nejen

v dodržování všech hygienických a technických standardů, které naše odvětví vyžaduje."

Teva Czech Industries s.r.o.

piktogramy a loga 038.png
bottom of page